Frihamnen och Backaplan

Stadsstrukturanalys och planrekommendationer

Göteborg har ambitiösa mål med sin stadsutveckling i Frihamnen och Backaplan. Planerna ska bidra till att läka staden, möta vattnet och stärka stadskärnan.

Spacescape fick 2014 uppdraget att utföra målbaserade stadsstrukturanalyser i två steg och bidra med planrekommendationer. I ett första steg genomfördes stadsstrukturanalyser av planförslagen för Backaplan och Frihamnen, tillsammans med övriga planer i centrala Göteborg i ett 2030-scenario. Utifrån analysen föreslogs planbearbetningar. I början av 2015 analyserades de reviderade planerna. Den reviderade analysen visade på stora konkreta förbättringar vad gäller så väl tillgängligheten i gatunätet, minskade bebyggelseglapp och en ökad närhet till park.

Analysen av Frihamnen och Backaplan har visat på det stora värdet av att genomföra kontinuerliga plananalyser för att såväl kvalitetssäkra och förmedla stadskvaliteter i stadsbyggnadsprocessen.

Beställare

Göteborgs stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Oskar Sirland

Projektperiod

2015