Värdering av Filipstad

Med och utan överdäckning

I samband med planeringen av stadsdelen Filipstad efterfrågade Oslo kommun en analys av hur en planerad överdäckning påverkar bostadspriser, kontorshyror och fastighetsvärden i stadsdelen.

För att svara på detta byggde Spacescape upp en GIS-modell för Oslo (inom Ring 3) för att sammanställa hypotetiska stadskvaliteter som påverkar bostadspriser och kontorshyror. Med hjälp av en sammanställning av befintliga bostadsprisdata och genomsnittliga kontorshyror inom 20 kontorsområden i Oslo undersöktes statistiska samband med olika faktorer i stadsmiljön.

Utifrån modellens givna faktorer gjordes sedan en bedömning av skillnader i stadskvalitet med och utan överdäckning i stadsdelen.

Beställare

Oslo kommun

Kompetens

Fastighetsutveckling, Forskning och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström (tobias.norstrom@spacescape.se)
Thomas Sandberg, Evidens
Oskar Sirland, Spacescape
Staffan Swartz, Spacescape
Alexander Ståhle, Spacescape
Helena Lundin Kleberg, Spacescape

Projektperiod

2018