Värdeskapande stadsutveckling

Stadskvaliteter i Göteborg

Hur och varför skapas ekonomiska, kulturella och sociala värden när staden och regionen växer? Flera stora och små stadsutvecklingsprojekt pågår i systemviktiga lägen. Samtidigt sker en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden. Hur kan stadsutvecklingen gå i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?
Spacescape har tillsammans med Evidens genomfört den största marknadsanalysen som någonsin gjorts av Göteborg. Studien ”Värdeskapande stadsutveckling” identifierar de lägesvariabler som förklarar skillnaden i bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i Göteborgsregionen. De utvalda variablerna har kallats stadskvaliteter då de avspeglar det värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarknaden och handelsmarknaden.
Rapporten Värdeskapande stadsutveckling är framför allt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i framtida stadsutveckling.

Beställare

Göteborgs stad, Mölndals stad, Göteborgsregionen m.fl.

Kompetens

Fastighetsutveckling, Forskning, Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig, alexander.stahle@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg (handläggande)
Tobias Nordström
Joel Hernbäck
Moa Rydell
Stina Gjertsen
Ted Lindqvist (Evidens)
Thomas Sandberg (Evidens)
Eleonor Andersson (Evidens)

Projektperiod

2016