Fastighetsutveckling

En stad skapar stora ekonomiska värden. Våra studier har till exempel visat hur lägeskvaliteter kan förklara priser på både bostäder och kontor. Med hjälp av avancerade stadsbyggnadsanalyser identifierar vi goda affärslägen och attraktiva platser. Vi tar också fram koncept och program för fastighetsutveckling och gör exploateringsutredningar.

  • Exploateringsutredningar
  • Lägesanalyser
  • Handels- och flödesanalyser
  • Platskoncept
  • Skisser för handelsplatser
  • Fastighetsutvecklingsplaner

Exempel på projekt

sigtuna_airportcity_thumb
Airport City Stockholm
stockholm_centralstation_thumb
Stockholms centralstation
goteborg_regioncity_thumb
Region City
Gbg centralstationen tumnagel
Centralstationen som mötesplats