Trafikplanering

En attraktiv stad behöver effektiva och miljövänliga transporter, men trafikmiljön är också en del av det offentliga rummet och är därför avgörande för staden som mötesplats. Vårt arbete med trafikplanering fokuserar på att skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och minska bilberoendet. Vi analyserar gång- och cykelnät, bikeability och walkability i stadsdelar och tar fram gång- och cykelstrategier och mobilitetsindex.

  • Gångnätsanalyser och flödesprognoser
  • Gångtrafikmätningar
  • Gångstrategier och gångplaner
  • Walkability
  • Cykeltrafikmätningar
  • Trygga skolvägar
  • Cykelnätsanalyser och flödesprognoser
  • Bikeability
  • Cykelstrategier och cykelplaner

Exempel på projekt

Cykelstrategi för Oslo
Örebro - en cykelstad för alla
Norra Djurgårdsstaden expertstöd
Stockholms centralstation