Trafikplanering

En attraktiv stad behöver effektiva och miljövänliga transporter, men trafikmiljön är också en del av det offentliga rummet och är därför avgörande för staden som mötesplats. Vårt arbete med trafikplanering fokuserar på att skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och minska bilberoendet. Vi analyserar gång- och cykelnät, bikeability och walkability i stadsdelar och tar fram gång- och cykelstrategier och mobilitetsindex.

  • Gångnätsanalyser och flödesprognoser
  • Gångtrafikmätningar
  • Gångstrategier och gångplaner
  • Walkability
  • Cykeltrafikmätningar
  • Trygga skolvägar
  • Cykelnätsanalyser och flödesprognoser
  • Bikeability
  • Cykelstrategier och cykelplaner

Exempel på projekt

oslo_cykel_thumb2
Cykelstrategi för Oslo
orebro_cykel_thumb
Örebro - en cykelstad för alla
stockholm_norradjurgarden_thumb
Norra Djurgårdsstaden expertstöd
stockholm_centralstation_thumb
Stockholms centralstation