All inclusive – framtidens hyresrätt?

Vad kan bostadsbranschen lära av hotellbranschen?

Utbudet och efterfrågan på olika arbetsplatser och boendeformer som efterliknar hotellens service ökar, ex. CoLive, WeWork, WeLive, The Bricks och Bovieran. Hotellbranschen vittnar också om att de traditionella semestermönstren har börjat luckras upp. Spacescape har därför på uppdrag av Boinstitutet försökt besvara frågeställningen – Vilka erfarenheter från hotellbranschen och all inclusive är applicerbara på utvecklingen av hyresrätter?. Under 2019 genomförde Spacescape intervjuer med representanter från Sveriges tre största charterbolag; Ving, TUI och Apollo, samt designbyrån BAS och en forskare inom kulturgeografi och turism samt konceptutvecklare för hotell och turism i Sverige.

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna under 6 övergripande slutsatser och rubriker.

  1. Guests want hospitality
  2. Activate and support me
  3. Fits your lifestyle
  4. Clubs are social
  5. Outdoor living
  6. Safe and fun for kids

Beställare

Boinstitutet

Kompetens

Fastighetsutveckling

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2019-2020