Analys av Stockholms cykelplan

Strategi och handlingsplan för ökad cykling

I sitt tidigare arbete som strategisk trafikplanerare i Stockholms stad var Spacescapemedarbetaren Linda Kummel ansvarig för att ta fram Stockholms ny a cykelplan. Arbetet inkluderade förutom projektledning och författande även att övervaka att planen höll hög nivå vad gäller metoder och åtgärdsförslag samt att säkerställa att planen anslöt till stadens övriga strategiska arbete.

Som projektledare för cykelplanen beställde Linda analystjänster från Spacescape avseende genhet och tillgänglighet av föreslaget cykelnät. Spacescapes analyser bidrog till att nätförslagen delvis omarbetades för att skapa ett mer lättillgängligt cykelnät.

Stockholms cykelplan rymmer även rutiner för uppföljning och utvärdering, och en handlingsplan som specificerar kostnad och tidplan för olika åtgärder.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Trafikplanering

Team

Linda Kummel (projektanalys)
Tobias Nordström (ansvarig stråkanalys)

Projektperiod

2012