Stadsplan för Avesta

Analys, dialog och stadsbyggnadsprogram

Spacescape har på uppdrag av Ax:on Johnsons stiftelse lett arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Avesta kommun.
Genom observationer och GIS-analys har stadsform och stadsliv analyserats. Dialogen med Avestaborna har genomförts i två steg: i ett första skede fick invånarna tycka till om dagens stadskärna. Baserat på resultatet och analysarbetet skapades tre scenarier för stadskärnan. Genom en webbsida fick Avestaborna möjlighet att tycka till om scenarierna.
Analys- och dialogarbetet visar på stora utmaningar för centrala Avesta. Många Avestabor upplever stadskärnan som ful och tråkig, en plats man bara besöker för att man måste. Spacescapes förslag till stadsbyggnadsprogram bygger på att skapa en trivsammare stadskärna i mänsklig skala, samtidigt som omgivningarna utvecklas för större serviceunderlag och bättre möjligheter att gå och cykla.

Beställare

Ax:on Johnsons stiftelse

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig, alexander.stahle@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg
Joel Hernbäck
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2016-2018