Urban Research & Design

Stockholm kan bygga 140 000 bostäder

Vi har på uppdrag av Stockholms stad analyserat stadens utbyggnadspotential och bidragit till nya bostadsmålet för 2030.

Läs mer om projektet

Göteborgsplaner som helar staden

Med stöd av Spacescapes analyser blir Älvstaden en naturlig del av innerstaden - ett första steg är planen för Frihamnen som 2016 fick planpriset.

Läs mer om projektet

Oslo stad satsar på cykel

Spacescape har på uppdrag av Oslo kommun tagit fram en cykelstrategi med syfte att öka cykelandelen från 8 till 16 % fram till 2025.

Läs mer om projektet

Nyheter

Vårt Twitter

Följ oss på twitter

Hur kan en stad mätas?

För att förstå stadens form och struktur använder vi oss av olika mätmetoder. Måtten har sin bakgrund i aktuell stadsbyggnadsforskning och fångar hur man upplever och använder staden.

Våra analysverktyg

Vad gör Spacescape?

Varför blir en plats attraktivare än en annan? Vad styr gångflödena genom staden? Hur vet vi att stadsplaner och byggnader fungerar som det är tänkt?

Utgångspunkten för vårt arbete är relationen mellan stadens form och hur den används och upplevs. Vi arbetar med forskningsbaserade metoder för att analysera och forma staden, från utveckling av urbana platser till övergripande studier av hela regioner.

Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad