Arbetssätt

Kärnan i Spacecapes verksamhet är kopplingen mellan stadsforskning och stadsutformning. Spacescape startades 2001 som en avknoppning från en forskargrupp på Arkitekturskolan vid KTH och har sedan dess vidareutvecklat forskningsbaserade arbetsmetoder för att stötta stadsbyggnadsprocessen. Vår arbetsprocess kan delas in i fem delar, från analys av förutsättningar, via dialog och planlaborationer till utveckling av strategier och planförslag.

Analys

För att undersöka hur platser, stråk och stadsdelar används och upplevs använder vi oss av databaserade rumsanalyser, observationer, intervjuer och webbenkäter. Samband mellan stadsrum och stadsliv undersöks och ger ett viktigt kunskapsunderlag till stadsbyggnadsprocessen.

goteborg_stadslivsanalys_thumb
Stadslivet i centrala Göteborg
stockholmlan_stadskvaliteter_thumb
Värdering av stadskvaliteter
stockholm_vaxtplatser_thumb
Stockholms växtplatser
tumnagel
Park- och naturtillgång i Stockholms stad

Dialog

Vårt dialogarbete skapar interaktion mellan olika parter i stadsbyggnadsprocessen och underlättar kommunikationen mellan medborgare och kommuner. Vi genomför workshops, ger föreläsningar och driver webbdialoger.

stockholm_sociotop_thumb
Stockholms sociotopkarta
hagalund_tumnagel
Utvecklingsstrategi för Hagalund
lidingo_thumb
Lidingö Sociotopkarta
sigtuna_placemaking_thumb
Placemakingstrategi för Airport City Stockholm

Laboration

Laborationer utförs för att testa olika planalternativ och analysera dess konsekvenser utifrån uppsatta mål. Ofta används våra laborationer i en kontinuerlig designprocess, i nära samarbete med andra arkitektkontor och beställare.

frihamnen_thumb
Frihamnen och Backaplan
stockholm_slussen_thumb
Nya Slussen
sundbyberg_barnkonsekvensanalys_thumb2
Barnkonsekvensanalys av Västra Ursvik
Tumnagel Kirseberg
Stadsbyggnadsanalys av Kirseberg

Strategi

Med hjälp av genomförda analyser, dialoger och planlaborationer kan mätbara mål, strategier och policydokument tas fram. Strategiarbetet vägleder planeringen mot uppsatta mål.

kiruna_stadsbyggnadsstrategi_thumb
Stadsbyggnadsstrategi för nya Kiruna
oslo_cykel_thumb2
Cykelstrategi för Oslo
sigtuna_airportcity_thumb
Airport City Stockholm
stockholm_vision_thumb
Vision för City

Design

Utifrån tidigare arbete med platsen eller stadsdelen tas skisser och planförslag fram. Vi arbetar inom stadsbyggandets alla skalor, från offentliga platser till hela stadsdelar.

stockholm_marieberg_thumb
Strukturplan Marieberg
stockholm_arstafaltet_thumb
Årstafältet
norrtalje_hamn_thumb2
Norrtälje Hamn
flen_thumb
Satsa på stadskärnan!