Spångadalen knyter ihop staden

Publicerad den

Stockholm är en rumsligt segregerad och planerad stad. Projektet Spångadalen initierades för a koppla och bygga ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. Spacescape tog tillsammans med White Arkitekter fram en strukturplan inom ett parallellt uppdrag. Denna struktur togs sedan vidare i ett planprogram för området, som nu är ute på samråd.

Förslaget bygger på iden om att koppla ihop stadsdelarnas gatunät, samt utveckla mötesplatser i knytpunkter där huvudstråken går mellan stadsdelarna.  Projektet fick namnet ”Livstycket” med referens till det sociala företagande som framgångsrikt utvecklats i Tensta.

Läs mer om samrådet här