Hur många sommargator har din kommun?

Publicerad den
Sommargågatan Skånegatan i Stockholm 2019
Street Moves Oskarsgatan i Hultsfred 2023

Sommargator eller sommargågator har blivit allt mer populära i svenska städer. Redan 2018 var det 33 kommuner som hade genomfört eller planerade för sommargator. Stockholms stad var tidigt ute med sin första sommargågata på Swedenborgsgatan på Södermalm 2015 och 2024 kommer kommunen göra 43 stycken, efter en lång framgångsrik utveckling och breddning inom programmet Levande Stockholm, med bevisat majoritetsstöd från medborgarna i flertalet undersökningar. ArkDes-projektet Street Moves har vidare utforskat modeller för snabb gatuomvandling i flera svenska små och stora tätorter. Ett exempel på en framgångsrik sommargata i en mindre tätort är Oskarsgatan i Hultsfred 2023.

Sommargator är dock mycket olika spritt över landet. Vissa mellanstora städer har ännu inte genomfört någon alls. Forskningsprojektet Framtidsgatan har gjort en lista på hur många sommargator som svenska kommuner behöver göra om de ska matcha Stockholm (1 sommargata per 23000 invånare) eller Hultsfred (1 sommargata per 14 000 invånare). Hur många sommargator har din kommun?

Tabellen visar de 20 största kommunerna, se hela listan här.

Vill du ha hjälp med att planera sommargator eller genomföra sommargatuprojekt?

Kontakta Alexander Ståhle, projektledare Framtidsgatan.

Stockholmsregionens kulturliv kartläggs

Publicerad den

Spacescape har tidigare genomfört flera kartläggningar om Stockholm stads kulturliv i samarbete med Stockholms stads kulturförvaltning. Med utgångspunkt av det arbetet har nu Spacescape fått i uppdrag av Region Stockholms kulturförvaltning att vidga kartläggningen till hela regionen. I en första fas har Stockholms, Solnas och Sundbybergs kulturliv kartlagts och en betaversion av Stockholmsregionens kulturkartor har tagits fram som webbapplikation. Under 2024 fortsätter arbetet med att inkludera regionens övriga kommuner i kartläggningen.

Syftet med projektet är att skapa en överblick över den gemensamma infrastrukturen för kultur och fritid i regionen och underlätta samverkan över kommungränser. Såväl kommuner som andra aktörer inom kulturområdet eller inom samhällsbyggnadsprocessen kommer kunna ta del av samt dela kunskap och information med varandra och synliggöra var det finns behov av kultur i ett tidigt skede i planeringen. En tydligare bild av det regionala utbudet och behoven kan bidra till en utjämnande effekt och skapa underlag för gemensamma satsningar och regionala anläggningar.

Besök Stockholmsregionens kulturkartor här.