Ny rapport om Stockholms kulturliv

Publicerad den

Spacescape har tidigare genomfört flera utredningar om Stockholms kulturliv i samarbete med Stockholms stads kulturförvaltning. Arbetet har bland annat innefattat kartläggningar av stadens kulturutbud, analyser av vilka stadsbyggnadsfaktorer som skapar potential för kulturetableringar samt vilka sociala och ekonomiska värden som kulturen genererar i stadsutvecklingen.

Läs om våra tidigare studier Stockholms stads kulturpotential och Kulturkalkylen.

Stockholms kulturkartor är en uppdatering och komplettering av tidigare kartläggningar och ger den hittills mest heltäckande överblicken av Stockholm som kulturstad. Syftet är att skapa insikt och förståelse när det gäller Stockholms kulturella infrastruktur och att ge en bild av verksamheter, lokaler och platser som skapar förutsättningar för invånarnas tillgång till kultur, deras deltagande och medverkan i kultur samt vilka möjligheter till eget skapande som finns. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag som underlättar analys och slutsatser om hur kulturen kan ta plats i stadsutvecklingen och utgör ytterligare ett steg i arbetet att förtydliga kulturförvaltningens arbete med kulturdriven stadsutveckling.

Ladda ner rapporten här.

Malmöbornas stora engagemang för Södra Förstadsgatan

Publicerad den

Spacescape arbetar på uppdrag av Malmö stad med en behovskartering av Södra Förstadsgatan inför en framtida omvandling av gatan. I arbetet ingår trafik- och stadsrumsanalyser, men framförallt dialog med Malmöborna, närboende, skolor och företagare. Som grund för dialogen används dialogplattformen Placetoplan. Hittills har över 1000 synpunkter kommit in på https://www.placetoplan.se/sodra-forstadsgatan. Spacescape har haft dialogmöten med förskola, äldreboende, elevråd i gymnasieskola, Synskadades  Riksförbud, DHR Malmö och Tillgänglighetsgruppen.  Malmö stad har även haft dialogmöten med företagare längs gatan. Det finns ett stort engagemang och många har mycket stora förväntningar på Södra Förstadsgatan i framtiden.

Gå in på https://www.placetoplan.se/sodra-forstadsgatan och se vad alla har tyckt!

Har du frågor om projektet kontakta Karin Lobo Lundgren: karin.lundgren@spacescape.se

MAKE THE DATE: Slutkonferens Smarta gator 15 juni kl13 på Rörstrandsgatan

Publicerad den

Sveriges största forskningsprojekt om framtidens gator har slutkonferens 15 juni kl13 ute på Rörstrandsgatan i Stockholm. Tre års innovationsarbete inom projektet Smarta Gator kommer att redovisas och diskuteras i tre olika panelsamtal, med kommuner, konsulter och forskare. Designguide för Smarta gator presenteras och släpps på plats. Keynote-föreläsning ges av Fabrizio Pati från den amerikanska trafikplanerarorganisationen NACTO/GCDI.

Program
12:00 Foodtrucks på plats
13:00 Inledning
13:30 Keynote: Global Street Design Guide, Fabrizio Prati (NACTO/GDCI)
14:00 Designguide för smarta gator, Alexander Ståhle & Malin Dahlhielm (KTH/Spacescape)
14:30 Panelsamtal: Kommuner
15:00: Panelsamtal: Konsulter
15:30: Panelsamtal: Forskare
16:00 Avslutning

Plats: Rörstrandsgatan 7, framför Filadelfiakyrkan

Eventet är gratis. Ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna alla som är intresserade av framtidens gator!

//Smarta gator är finansierat av Vinnova och genomfört av projektparterna KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco, White arkitekter

Läs mer på www.smartagator.se