90% har 300 meter

Publicerad den

Spacescape har genomfört en omfattande GIS-analys av  ”Park- och naturtillgång i Stockholms stad” med hjälp av sociotopkartan, idrottskartan och bulllerkartan.

(mer …)