Ny studie bekräftar – idrott och kultur skapar resor över staden som annars inte ägt rum

Publicerad den

Idag presenterar vi vår senaste rapport på Järvaveckan, som tagits fram på uppdrag av Arwidssonstiftelsen. Boendesegregationen ökar i Stockholm och SCB visar, med hjälp av data från Telia, att det även syns i våra dagliga resmönster. Men hur kan kultur och idrott bidra till att bryta detta mönster? Och hur fungerar dessa anläggningar som mötesplatser?

När vi jämför Teliadata över generella inresor till Rinkeby med statistik över hemmamatcher i stadsdelen kan vi se att en dubbelt så hög andel av besökarna kommer från områden med socioekonomiskt goda och mycket goda förutsättningar. Intervjuer med kulturverksamheter i Järva visar också på ett liknande samband.

MEN för att besökarna ska stanna kvar krävs en utformning och vistelsekvaliteter som faktiskt främjar möten med lokalbefolkningen. Mer om det kl 13.00 på Stora scen 📍 Spånga IP

På scen:

Karin Wanngård, Finansborgarråd Stockholm Stad
Carolina Klüft, Generation Pep
Alexander Ståhle, stadsforskare och VD på Spacescape
Sonja Dousa, verksamhetsansvarig för Kista Sports Club KFUM
Peter Zonabend, VD på Arwidsro
Anna König Jerlmyr – VD för Arwidssonstiftelsen

Hör Anna König Jerlmyr berätta om projektet i TV4 Nyhetsmorgon!

Vi ses!

Här kan du ta del av rapporten från projektet.

Stort forskningsprojekt om framtidens genomfartsgator

Publicerad den

Spacescape har tillsammans med RISE fått anslag från Trafikverket för att ta fram en ny planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder. Projektet kommer att genomföras i samverkan med Umeå, Gävle och Mora som en del av Trafikverkets projektportfölj för ”Nästa generations beslutsstöd”.

Genomfartsleder och genomfartsgator är avgörande för städers utveckling där ca 1 miljon svenskar, alltså en tiondel av Sveriges befolkning, bor längs de 650 största huvudgatorna i Sverige (SCB 2021). Både Trafikverket och kommunerna vill att genomfartslederna ska utvecklas men ofta på olika sätt. Det lokala intresset för stadsutveckling ställs ofta mot det regionala och nationella intresset för tillgänglighet och framkomlighet i trafiksystemet. Detta är ett svårt och komplext planeringsproblem som därför kräver goda samverkansmodeller och effektiva analysmodeller i tidiga skeden.

Forskningsprojektet syftar till att bemöta detta genom att öka kunskapen om hur genomfartsleder kan utvecklas. Projektet kommer att studera pågående och genomförda projekt, analysera målkonflikter och planeringsutmaningar, utvärdera analysmodeller för trafik, stadsmiljö och samhällsekonomi, utveckla scenariomodeller samt slutligen ta fram ett underlag till en ”Planeringsguide för hållbar utveckling av genomfartsleder”.

Vid frågor om projektet kontakta Alexander Ståhle.

Tyck till om framtidens Norra Bromma (fd flygplats)

Publicerad den

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har fått i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser. Stockholms stad vill undersöka vad allmänheten tycker är viktigt när området omvandlas efter att flygverksamheten på Bromma upphör. Nu har man möjlighet att berätta vad man vill bevara och se växa fram i en ny levande stadsdel. Synpunkter lämnas i Placetoplan, ett enkätverktyg som staden använder. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Spacescape ansvarar för sammanställningen av alla synpunkter och kommer skriva en analysrapport under hösten 2024.

Här kan du tycka till i Placetoplans webbenkät.

Läs mer om stadsutvecklingsområdet här och läs nyheten här.

Spacescape starts project with Cities for Better Health

Publicerad den

The decreasing physical activity in our cities today constitutes a global health crisis, which has led to increased health problems, such as obesity, diabetes, dementia and cardiovascular disease. Research shows that the built environment in cities and access to opportunities and places for physical activity are crucial for public health. Cities for Better Health (formerly Cities Changing Diabetes), is an initiative founded by the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk that helps build impactful prevention partnerships at the city level, foster trust among stakeholders and gather compelling evidence for action in over 45 cities across the world.  The initiative focuses, among other things, on improving the conditions for active mobility and creating more equal access to recreation and activating school environments, with a particular focus on vulnerable groups and children.

Spacescape has partnered with ’Cities for Better Health’ to develop a digital platform that aims to help you explore and measure how places, urban design and facilities can increase daily physical activity in cities around the world, enabling more movement in urban areas. This can help people, placemakers and urban planners create, discuss and analyze projects that promote physical activity and public health in cities all over the world. This work will be coordinated with ongoing initiatives with C40 Cities and the Research Unit of Active Living — University of Southern Denmark as well as the former project Thriving Foodscapes run by Gehl Architects. During the collaboration, we will also initiate dialogue with other public health actors in the Nordic region and globally.

Questions or inquires? Contact Alexander Ståhle.