Uppstart för forskningssamarbetet Europan Creative Placemaking

Publicerad den

Spacescape har lång erfarenhet av både forskning och praktik för attraktivt platsskapande i stadsmiljöer. I vår tar vi steget ut i Europa för att starta upp det EIT-finansierade forskningsprojektet Europan Creative Placemaking program (ECP). Spacescape ingår som part i ett europeiskt forskningsteam bestående av Lunds Universitet, New Sorbonne University i Paris, Stockholm School of Economics i Riga och University of Porto samt Helsingborgs och Paris kommun och La Main foncière Association i Paris.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen, litteratur, urbana trender och goda referenser på europeisk placemaking analyseras stadsrum, innehåll, entreprenörskap och processer för att hitta framgångsfaktorer för framtidens attraktiva platsskapande.

Syftet är att utifrån bästa praxis i europeisk platsutveckling formulera en handbok för platsskapande, med fokus på inkluderande, identitetsstarka och hållbara stadsrum som ger plats för stadsliv, grönska och innovativt entreprenörskap och som gynnar kreativa näringar såväl som konstutövningar. Studien kommer även resultera i ett kursupplägg för universitetsstudier om hållbar och attraktiv platsutveckling. Målet är att kunna presentera studien i sin helhet under år 2026.

Vi ser fram emot ett spännande och kreativt samarbete med våra europeiska kollegor och att tillsammans skapa framåtblickande och innovativa idéer och strategier för Europas framtida kreativa platsskapande!

För frågor kontakta Malin Dahlhielm.

Webbinarium om idrottens plats i planeringen

Publicerad den

Spacescape samarbetar sedan flera år med Riksidrottsförbundet för att utveckla metoder för att beskriva invånarnas tillgång till idrottsanläggningar. På webbinariet den 10:e april får du veta mer om hur kommuner i tidiga skeden kan arbeta för att skapa plats för idrottsanläggningar i rätt lägen och hur klimatsmarta och mångfunktionella idrottsanläggningar kan utformas. Arbetar du inom fysisk planering, fritidsförvaltning eller mark- och exploatering är det här webbinariet för dig!

Lyssna till Jonnie Nordensky från Riksidrottsförbundet som berättar om de värden idrottsanläggningar skapar. Tobias Nordström på Spacescape berättar mer om tillgångsanalyser och hur dessa kan användas för att finna lämpliga lägen för nya idrottsanläggningar. I nästa steg berättar Niklas Singstedt från White arkitekter om hur idrottsanläggningar kan utformas för att vara mångfunktionella och tillföra värden till omgivande stadsmiljö. Sista halvtimmen ägnar vi åt frågor och diskussion.

Anmäl dig här.

Datum: 10:e april

Tid: 12.00-13.00

Boken ’Den byggda formens betydelse’ är publicerad

Publicerad den

Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt om ”den byggda formens betydelse” för att ”främja utvecklingen av hållbara och kvalitativa livsmiljöer runt om i landet som är berikande för människor”. Alexander Ståhle, VD på Spacescape och teknologie doktor i stadsbyggnad från KTH, har bidragit med två kapitel i boken – ”Det byggda transportlandskapet” och ”Gatans form och funktioner”, där den senaste stadsbyggnadsforskningen beskrivs och förklaras.

Riksarkitekten Helena Bjarnegård skriver i bokens förord: ”Mer kunskap om den byggda formens betydelse behövs. Fler behöver förstå och kunna argumentera för att byggd form skapar värden. Fler behöver också bli skickliga på att, utifrån kunskap och erfarenhet, organisera, forma och utveckla den byggda miljön. Detta för att bidra till hållbara och berikande platser i städer, samhällen och på landsbygden samt i förlängningen till samhällsbygget i stort. Boverket vill med denna kunskapsöversikt engagera och ge användbara argument till dem som arbetar med att planera, utveckla och förvalta byggd miljö i landets kommuner genom att göra kunskap från forskning lättillgänglig. För att utveckla hållbara och berikande livsmiljöer behövs naturligtvis även fungerande processer, öppna inkluderande dialoger, modiga politiker och tjänstepersoner och inte minst skickliga personer med kreativ, gestaltande och skapande förmåga. Men trots allt är kunskap grunden för vårt arbete på alla nivåer.”

Boken kan laddas ner här.

Läs mer om projektet här.

Kontakta Alexander Ståhle om du har frågor om Spacescapes forskningsprojekt.