Smarta gator hos Handelskammaren

Publicerad den

Den 22 februari anordnade Stockholms Handelskammare ett seminarium om  ”Hur ska vi samsas om gaturummet – stadens vardagsrum?”. Frågor som diskuterades var – Hur använder vi stadens gator på bästa sätt? Vilka funktioner måste finnas i gaturummet och vems behov bör prioriteras?

Medverkande var Spacescapes VD och projektledare för Smarta Gator Alexander Ståhle, trafikdirektör Gunilla Glantz, VD Stureplansgruppen Restaurang John Hällsson, kommunikationsdirektör på Budbee Ann Sonne, samt Vancouvers tidigare stadsplanechef Brent Toderian.

Vad är barnvänliga bostäder?

Publicerad den

Spacescape har av HSB fått i uppdrag att studera en mycket viktiga fråga för stadsplaneringen och framtidens städer – nämligen barnvänligheten. Hur bra är olika stadsdelar att bo och leva i för barn och barnfamiljer? Vi kommer att genomföra en stor enkätundersökning med barnfamiljer för att få veta mer om barnvänligheten. Vi kommer också att kartera och analysera var barn bor, var barntätheten är störst i Sverige med hjälp av SCB, samt hur barnvänligheten och barntätheten varierar i relation till bostadspriser, inkomstnivåer, bostadstyper, centralitet, tätheter, gröntillgång, trafiksituation med mera. Vi ser att denna fråga är mycket aktuell och väsentlig för alla som arbetar med stadsplanering och framtidens städer. Projektet kommer att pågå under våren 2022.

Har du frågor om projektet kontakta Karin Lobo Lundgren karin.lundgren@spacescape.se

Så får staden en nystart

Publicerad den

Spacescapes VD Alexander Ståhle höll ett 15 minuters föredrag om ”Så får stadens en nystart (efter pandemin)” på konferensen Södertälje Science Week den 4 feb 2022.

Vill du veta mer om hur vi kan starta om våra städer, kontakta Alexander på alexander.stahle@spacescape.se