Nytt FoU-projekt om webbaserad klimatkalkyl för översiktsplaner och detaljplaner

Publicerad den

IVL Svenska Miljöinstitutet och Spacescape har beviljats medel av Formas för att utveckla ett webverktyg tillsammans med webbyrån OAWA och fyra engagerade kommuner: Göteborg, Uppsala, Örebro och Nacka.

Om ni vill veta mer om utvecklingen av Klimatkalkylen för översiktsplaner och detaljplaner, kontakta Tobias NordströmSpacescape, Åse Togerö eller Tomas Wisell på IVL Svenska miljöinstitutet.

Spacescape kartlägger tillgången till idrott i Eskilstuna

Publicerad den

 

Tillgång och närhet till en mångfald av idrottsan­läggningar har betydelse för såväl människors väl­befinnande som hälsa och möjlighet till en menings­full fritid. Under 2023 har Spacescape tillsammans med Eskilstuna kommun genomfört en omfattande analys av tillgång till idrott, just för att belysa var det finns ett behov av fler anläggningar.

I studien har fyra typer av tillgångsanalyser använts: närhet till idrottsanläggning, närhet till mångfald av idrottsanläggning, besökstryck på idrottsanlägg­ning samt idrottsanläggningarnas tillgång till kol­lektivtrafik.

Ta en närmare titt på rapporten här

Vill du veta mer? Kontakta Tobias Nordström.

Spacescape växer!

Publicerad den

Vi är väldigt glada att välkomna vår nya kollega Kristina Damperud! Kristina har en bakgrund inom både arkitektur och som GIS-ingenjör, och kompletterar vårt team med spetskompetens inom GIS-analys. Kristina har studerat arkitektur med inriktning urban arkitektur vid Lunds Tekniska Högskolan . Hon har tidigare arbetat inom kommunal sektor både inom den tekniska förvaltningen och samhällsbyggnad i rollen som GIS-ingenjör.  På Spacescape kommer Kristina arbeta med olika typer av GIS-analyser och visualiseringar.

Välkommen Kristina!