Dela dina idéer om centralstationsområdets framtid!

Publicerad den

Centralstationsområdet står inför stora förändringar när bangården ska överdäckas och en ny stadsdel tar form. Nya platser och bebyggelse kommer att tillkomma för att skapa både en attraktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt och en representativ entré till Stockholm och Sverige. Jernhusen har med hjälp av Spacescape tagit fram en webbenkät för att ta reda på hur du tycker att området har potential att utvecklas.

Dela dina idéer här!

Mer information om projektet hittar du på på Jernhusens projektsida eller på Stockholms stads hemsida.

Förslag på utbyggnadsstrategi i Södertälje ute nu!

Publicerad den

Södertälje kommuns bostadspolitiska mål är att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036. För att det ökade trycket på bostadsbyggande ska kunna mötas samtidigt som en bättre livsmiljö säkras har kommunen tagit fram ett förslag på utbyggnadsstrategi som visar var förtätning och bostadsbyggande särskilt ska prioriteras och hur det ska ske. Till och med den 27 april 2018 är det möjligt att skicka in synpunkter till kommunen.

Utbyggnadsstrategin är ett resultat av arbetet med den förtätningsanalys som kommunen bett Spacescape ta fram. Syftet med analysen var att ge en översiktlig bild av förtätningspotentialen och identifiera lämpliga lägen för bostäder och resultatet visar att förtätningspotentialen överstiger kommunens bostadsmål. Arbetet har lett fram till en strategi i vilken förtätning bidrar till att utvidga stadskärnan, stärka stationsnära områden och de utpekade tyngdpunkterna i översiktsplanen samt omvandla befintliga centrala vägbarriärer till levande stadsgator.

Läs mer om strategin här eller på kommunens hemsida!

Vad tycker studenterna om serviceutbudet och gårdsmiljöerna på Lappis?

Publicerad den

I samband med att Stockholms studentbostäder (SSSB) bygger fler studentbostäder på Lappis ser de över utbudet av service kring torget och innehållet i de befintliga gårdsmiljöerna. Spacescape har tillsammans med SSSB tagit fram en webbenkät med kartfunktion som nu går ut till de boende studenterna för att ta reda på vad de efterfrågar på olika platser när området utvecklas. Specifikt för projektet har en översättningsfunktion utvecklats för att tillmötesgå den höga andelen utbytesstudenter bland de boende. På SSSB’s hemsida går det att läsa mer om syftet med dialogen.

Till och med den 15 april kan boende tycka till här!