Tyck till om Bredäng, Sätra, Skärholmen & Vårberg

Publicerad den

Fokus_Skärholmen_bästaplatsen_160329

Den 8 april lanserade Stockholms stad webbenkäten ”Bästa platsen!” för projektet Fokus Skärholmen som syftar till att bygga 4000 bostäder i Skärholmens stadsdelsnämndsområden Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Målet är att stärka stadsdelens utbud av mötesplatser, grönområden, service, arbetsplatser och bostäder. Webbenkäten som tagits fram i samarbete med Spacescape riktar sig främst till dig som bor, arbetar eller går i skolan i här. Genom att delta har du möjligheten att påverka hur dina platser utvecklas!

Tyck till här

Läs mer om projektet här 

 

Spacescape collaborates with UN-Habitat

Publicerad den

UN_habitat_rapport

UN-Habitat has, in collaboration with Spacescape, published the report ”Spatial Capital of Saudi Arabian Cities” on the state of 17 Saudi cities. The report is published in line with ’The City Prosperity Initiative” whose aim is to better understand cities and their conditions for sustainable development through data collecting and analysis. Spacescape has developed material for the report using spatial and statistical analysis of land use and connectivity data. An analysis model was produced in which the concept of Spatial Capital is introduced and its relation to socio-economic performance is studied. The concept of Spatial Capital refers to the affordances of cities based on their spatial configuration and is a concept previously introduced by Lars Marcus (Marcus 2010), here used for the first time by UN-Habitat.”

Read more about the project (in Swedish)

Download the brochure on ”The City Prosperity Initiative”

Download the paper on Spatial Capital

Download the report ”Spatial Capital of Saudi Arabian Cities”

 

Mycket bullerstörda rekreationsytor i Nationalstadsparken

Publicerad den

Bildspel_buller_i_nationalstadsparken2Spacescape har genomfört en studie om buller och förslag på bullerdämpande åtgärder i Nationalstadsparken. Studien är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen och i nära samarbete med miljöförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Läs mer om projektet och ladda ned rapporten här