Många tycker till om framtida Södertäljevägen tack vare webbdialog

Publicerad den

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen planeras utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen. Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen. Södertäljevägen ska utvecklas för hållbart resande anpassad för kollektivtrafik, gång-, cykel- och nyttotrafik. I detta projekt genomför Spacescape tillsammans med Placetoplan webbdialoger med allmänheten. Detta kommer sedan att fungera som ett lokalt förankrat kunskapsunderlag till planeringen. Bara under de första två veckorna i juni har det kommit in mer än 700 synpunkter från allmänheten. Webbdialogen stängs 14 augusti. Programsamråd planeras hållas i början av 2022.

Läs mer om projektet här.

Klicka här för att se dialogen.