Ny studie av potentialen för urban service i Sollentuna

Publicerad den

Spacescape har genomfört en studie av potentialen för urban service i Sollentuna. En modell baserat på fyra lägesfaktorer har utvecklats. Modellen fångar stråk med potential för olika typer av urban service. Läs mer om projektet här.

Stadskvaliteter i Göteborg

Publicerad den

150909 Värdeskapande stadsutveckling GBG

Spacescape och Evidens har fått i uppdrag att analysera stadskvaliteter i Göteborgs kommun. Uppdraget syftar till att genomföra flera olika studier av hur stadskvaliteter skapar värden i Göteborg. Det handlar om att studera hur stadens form skapar värden för bostäder, kontor och handel.

En viktig utgångpunkt i projektet är att utveckla den sedan tidigare använda metodiken i Värdering av stadskvalitet (TMR 2012) och anpassa denna till såväl lokala förutsättningar och till den breda process för värdeskapande stadsutveckling som Göteborgs stad och Göteborgsregionen avser att utveckla. Studien planeras att slutföras under våren 2016.

 

Fortsatt arbete med flytten av Kiruna

Publicerad den

IMG_6642Spacescape medverkade i det vinnande teamet i tävlingen om Kiruna stadsomvandling 2012. Vi har sedan dess kontinuerligt följt planarbetet. Under 2015 konkretiseras planerna och en första markanvisningstävling genomförs. Spacescape har bland medverkat som jury i markanvisningstävlingen, arbetat med den fördjupade trafikplanen och utreder frågor om täthet och markanvändning. Under hösten kommer en interaktiv GIS-modell tas fram som samlar all information om täthet och markanvändning på ett ställe.