Spacescape designar Framtidsgator

Publicerad den

Under hösten byggs tre gator i centrala Stockholm om till platser för lek, vistelse och grönska inom ramen för projektet Stockholms Framtidsgator. Den 17:e september invigs den första gatan, Hälsingegatan, därefter följt av Tjärhovsgatan och Parmmätargatan.

Projektet Stockholms Framtidsgator finansieras av Stockholms stad och Spacescape står för koncept, design och utvärdering. De utvalda gatorna, som befinner sig i anslutning till skolor med begränsade skolgårdar, fungerar som fullskaliga testbeds när de temporärt görs om till gågator. Biltrafiken begränsas och monofunktionella ytor som parkeringsplatser tas bort till förmån för bland annat uteklassrum, studsmattor, sandstrand och insektshotell. Den temporära utformningen av gatorna har tagits fram av Spacescape tillsammans med White i dialog med skolelever och sakägare som har fått önska vad deras framtidsgator ska innehålla.

Framtidsgatorna är en del av det Vinnova-finansierade projektet Smarta gator där Spacescape jobbar tillsammans med KTH och Chalmers. Framtidsgatorna kommer att utvärderas av Spacescape med före- och eftermätningar samt undersökning av upplevelsen på plats och även följas upp inom forskningsprojektet.

Läs mer om de tre gatorna och projektet nedan:

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan