Ljudklassificering av grönytor

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Stockholms miljöförvaltning tagit fram en metod att klassificera ljudkvaliteten i grönytor. Analyser visar att 3/4 av grönytorna är under 50 dBA och nästan varannan Stockholmare bor inom 200 meter.


(mer …)