Barnens karta över lek i Stockholm

Publicerad den

Här leker vi2

Stockholms stad har tillsammans med Spacescape tagit fram en webbenkät där barn, ungdomar och lärare kan berätta vilka platser de använder för lek, naturupplevelser, undervisning eller idrott. På webbkartan kan du också se vilka områden som andra besöker och få tips om platser för utevistelse. Enkäten har hittills över 650 platsbeskrivningar som kan bli viktigt underlag för staden när de ska planera för barnen i ett växande Stockholm.

Se resultatet och hjälp oss hitta barns platser!

 

 

Vi utökar forskarkompetensen

Publicerad den

forskning

Vi välkomnar vår nya medarbetare Eva Minoura. Eva  är forskare i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm och utbildad till arkitekt vid Arkitekturskolan KTH samt vid Lehigh University i USA. Hennes forskning har genom stadsbyggnadsanalyser kopplade till enkätanalyser undersökt empiriskt vilka rumsliga förutsättningar bidrar till att människor tar kvartersgemensamma bostadsgårdar i anspråk. Eva arbetade tidigare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm som områdesstrateg och på planavdelningen, senast medverkande i uppdateringen av översiktsplanen i Stockholm.

Täbyborna vill förändra Täby

Publicerad den

bästa täby

I samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna förs nu en dialog med invånarna i form av en webbenkät. Spacescape har i samarbete med kommunen tagit fram enkäten som hittills genererat 500 platsbeskrivningar. Här tycker Täbyborna till om sina favoritplatser och platser som behöver utvecklas. De vill främst se ett mer levande och barnvänligt torg med mer grönska dit det är lättare att ta sig med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Flera önskar även en överdäckning av E18. Täby centrum, Tibble idrottsplats, Enhagsparken, Ensta krog och Centralparken är favoritplatser.

Se resultatet och dela med dig av din åsikt!