Svenska stadskärnors forskarråd

Publicerad den

Spacescapes VD Alexander Ståhle har valts in i Svenska stadskärnors forskarråd. Detta gör det möjligt bidra till att sprida Spacescapes forskningsarbete samt skapa värdefulla kontakter.
(mer …)

Mellanstadens utbyggnadspotential

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Göteborgs stad studerat utbyggnadsförutsättningarna i Göteborgs mellanstad.

Bostadsbyggandet är en politiskt prioriterad fråga i Göteborg. En växande stad är inte bara viktig för att ge fler möjligheten att bosätta sig i Göteborg, utan också för hela stadens och regionens konkurrenskraft. Det politiska målet för bostadsbyggande är satt till 2 500 bostäder per år. En inriktning som prövas i den nuvarande utbyggnadsplaneringen är att bygga 1 500 av dessa i mellanstaden.
I den här rapporten har utbyggnadspotentialen för mellanstaden analyserats och illustrerats i text, kartor och statistik. Syftet är att rapportens resultat ska bidra till att konkretisera utbyggnadspotentialen och fungera som referens till den fortsatta diskussionen om stadens utveckling.
(mer …)

Nya avenyn

Publicerad den

Spacescape har medverkat som analyssupport till White för att ta fram ett gestaltningsprogram för Avenyn i Göteborg. (mer …)