Tyck till om Järfällas parker och friområden!

Publicerad den

Nu kan du som boende, arbetande eller besökare i Järfälla tycka till om kommunens parker och friområden. Resultatet kommer att bli ett av underlagen till Järfällas nya grönplan.

Gå in här och berätta om din favoritplats eller en plats som kan förbättras! Du kan också se vad andra har tyckt.

Spacescape delaktiga i programmet för Stora Sköndal – nu ute på samråd

Publicerad den

Programmet för Stora Sköndal, som nu är ute på samråd, beskriver en blandstad med bl.a. 4 400 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser, en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet och tre skolor. Spacescape har varit delaktiga i framtagandet av programmet och bland annat prognostiserat gång- och cykelflöden och genomfört en social konsekvensanalys i samarbete med Landskapslaget (se bild ovan).

Här kan du läsa mer om utställningen och utredningarna nås här. Samrådet pågår mellan den 26 september och den 6 november 2017.