Kvaliteter som skapar attraktiva boendemiljöer – ny analys om bostadsläget i Uppsala

Publicerad den

I Uppsala finns ambitiösa mål om att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara stadsdelar. För att få bättre förståelse hur stadsbyggandet kan påverka attraktiviteten har Spacescape, på uppdrag av Uppsala kommun, genomfört en studie av lägets påverkan på bostadspriser.

Studiens resultat visar att de kvaliteter som skapar attraktiva stadsmiljöer i Uppsala avspeglar städers grundläggande funktion att skapa närhet till många olika kvaliteter: jobb, service, rekreation och andra människor. Uppsalaborna efterfrågar lägen med höga rekreationskvaliteter där det är lätt att gå och cykla till vardagsmålpunkter. Medan tillgång till butiker och service är viktigt för bostadsrättsköpare betalar småhusköpare mer för lägen med närhet till skolor med goda resultat. Studien visar också att dessa kvaliteter är ojämnt fördelade i staden.

Läs mer om projektet här.

Ny guide till höga hus

Publicerad den

Vi har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram en guide för höga hus. Guiden fokuserar på det höga husets påverkan på stadsrummet och beskriver principer för lokalisering och gestaltning. Guiden har tagits fram i samband med kommunens nya översiktsplan.

Läs mer om guiden här.