Vilka är de bästa platserna i Almedalen?

Publicerad den
Synteskarta_test
Synteskarta

Den frågan ställde sig Fastighetsägarna Stockholm och Spacescape under Almedalsveckan 2015 och tog därför fram en rapport i samarbete med Region Gotland för att identifiera olika stadslivskvaliteter i Visby. Gångflöden, vistelseobservationer och målpunkter kartlades och vid en sammanvägning av samtliga analyser kunde en enkel klassificering göras av attraktiva platser och stråk i stadskärnan. Läs rapporten för att hitta A-, B- och C-lägen för dina aktiviteter under årets Almedalsvecka!

Läs mer och ladda ned rapporten här

Riktlinjer för utemiljö i täta städer

Publicerad den

Bergen_gata

Spacescape har på uppdrag av Bergens kommun och norska staten, och i samarbete med Asplan Viak tagit fram riktlinjer för att kvalitetssäkra utemiljön i täta städer. Riktlinjerna baseras på en gedigen analys av dagens Bergen, jämförelse med liknande städer samt en sammanställning av nationella och internationella policydokument och stadsbyggnadsforskning. Läs mer om projektet här.