Stockholms stads kulturpotential

Publicerad den

Spacescape har genomfört ett omfattande analysarbete för Kulturförvaltningen i Stockholms stad. Det handlar dels om hur kulturutbudet och hur det hänger ihop med stadsbyggandet, och finns i rapporten Kulturpotential. Analysarbetet har också innefattat stadens samlingsplatser och andra mötesplatser, vilket finns redovisat i en egen rapport. Spacescape arbetar också för närvarande med en analys av konstnärliga verksamheter i staden.

Ladda ned rapporten ”Kulturpotential” här

Ladda ned rapporten ”Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm” här