Hälsa, Barn, Smart, Täthet, Framtid i Almedalen

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle har varit på Almedalen de senaste sex åren. 2018 är inget undantag. Alexander kommer att delta i flera seminarier som föredragshållare och panelmedlem och twittrare även i år. Välkommen!

Hur är det rätt att bygga tätt?
Västsvenska Arenan, Mistra Urban Futures
1/7 2018, 15:00 – 16:00 Strandvägen, H553, ”Västsvenska Arenan vid Kruttornet”
Videoinspelning

Smarta städer vs. städer för smarta
Uppsala kommun
3/7 2018, 11:00 – 11:45 Donners plats 6, ”Uppsalas mötesplats”
Videoinspelning

Kan Skavstaområdet bli en grogrund för tillväxt där innovationskraften frodas?
Skanska Sverige AB, Nyköpings kommun, Stockholm Skavsta Flygplats AB, Regionförbundet Sörmland
3/7 2018, 15:00 – 16:00 Rostockergränd 4, ”Skanskas trädgård”

Den hälsosamma staden – möjligheter och hot för god och jämlik hälsa lokalt och globalt
Svenska Läkaresällskapet
4/7 2018, 12:00 – 14:00 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal D22”

Bygger vi för alla?
Sveriges Arkitekter Studenterna
4/7 2018, 17:00 – 17:45 Strandgatan 16A, ”Arkitekturträdgården”
Videoinspelning

Levande städer för barn och unga?
Akademin för Landskapsarkitektur, Sveriges Arkitekter
5/7 2018, 09:00 – 09:50 Strandgatan 16A, ”Arkitekturträdgården”

Så ser svenskarna på framtidens städer
Projektengagemang
5/7 2018, 17:00 – 18:00 Rigagränd 1, ”Digidalen”

Järvaveckan: Tyck till om Kista-Järva!

Publicerad den

I samband med den pågående Järvaveckan 2018 släpper Stockholms stad tillsammans med Spacescape en webbenkät där det är möjligt att tycka till om favoritplatser och platser med förbättringspotential i Kista-Järva.

Kista-Järva är ett av fokusområdena för vidareutveckling som särskilt lyfts fram i stadens översiktsplan. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Men det behövs också fler bostäder, nya skolor, förskolor och annan service – som ska bidra till mer liv och rörelse och ökad trygghet. Därför vill staden veta vad boende, arbetande och besökare i området tycker om kvaliteter och utvecklingspotential.

Tyck till här!

Spångadalen knyter ihop staden

Publicerad den

Stockholm är en rumsligt segregerad och planerad stad. Projektet Spångadalen initierades för att koppla och bygga ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. Spacescape tog tillsammans med White Arkitekter fram en strukturplan inom ett parallellt uppdrag. Denna struktur togs sedan vidare i ett planprogram för området, som nu är ute på samråd.

Förslaget bygger på idén om att koppla ihop stadsdelarnas gatunät, samt utveckla mötesplatser i knytpunkter där huvudstråken går mellan stadsdelarna.  Projektet fick namnet ”Livstycket” med referens till det sociala företagande som framgångsrikt utvecklats i Tensta.

Läs mer om samrådet här

Yimby GBG-priset 2018 går till…

Publicerad den

…Spacescapes och Evidens rapport ”Värdeskapande stadsutveckling” med motiveringen:

Med denna efterlängtade och viktiga analys har vi fått svart på vitt vad göteborgarna efterfrågar för kvaliteter i sin omgivning. En bild som i många delar stämmer överens med vad vi yimbyiter länge efterfrågat, nämligen kvartersstad med blandade funktioner, äkta blandstad. Nu finns äntligen något konkret att peka på när vi planerar vårt framtida Göteborg.”

Ladda ned rapporten här och läs fler av medlemmarnas motiveringar på Yimby GBGs blogg!