Omröstning av visioner för den framtida stadskärnan i Avesta

Publicerad den

Just nu pågår en öppen omröstning om möjliga visioner för Avestas framtida stadskärna. Visionerna är ett resultat av Avestabornas tidigare synpunkter på vad som är bra idag och vad som kan bli bättre tillsammans med slutsatser från genomförda utredningar av stadskärnans stadsrum och stadsliv.

Resultatet för omröstningen kommer att vara ett stöd i i det fortsatta arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta.

Läs mer om visionerna och rösta här!