På plats i Almedalen

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle har varit på Almedalen de senaste fem åren. 2017 är inget undantag. Alexander kommer att delta i flera seminarier även i år. Allt från stadsbyggnad till infrastruktur. Väl mött!

3 juli kl 13.00-14.00 ”När Stockholm växer måste bussen fram” http://almedalsguiden.com/event/7517

4 juli kl 10.00-11.00 ”Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande?” http://almedalsguiden.com/event/9241

4 juli kl 11.00-12.00 ”Framtidens städer och stadsliv” http://almedalsguiden.com/event/6818

4 juli kl 16.15-17.00 ”Spårvagnar och cykling i framtidens städer – hur undviker vi att fastna i gamla hjulspår?” http://almedalsguiden.com/event/5564

 

Spacescape öppnar i Göteborg

Publicerad den

Spacescape har länge arbetat med små och stora stadsbyggnadsprojekt i Göteborgsregionen. Nu är det dags att sätta ner foten och öppna ett kontor på plats.

Den 5 oktober har vi inflyttningsfest i Whites fina lokaler på Magasinsgatan 10 där vi blir inneboende från i höst.
Kl 16 Framtidens Göteborg – föredrag av Lars Marcus, Malin Dahlhielm, Tobias Nordström, Alexander Ståhle.
Kl 17 Mingel med dryck och mat

O.S.A. till gbgfest@spacescape.se. Välkomna!

Många synpunkter på kollektivtrafiken i Täby

Publicerad den

Täby_koll_dialog_bildspel

Trafikenheten på Täby kommun, med stöd från Trafikförvaltningen i Stockholms län, kommer under 2017 att ta fram en kollektivtrafikplan för att ställa om till ett mer långsiktigt hållbart trafiksystem. I samband med detta har Spacescape genomfört en webbdialog för att samla in synpunkter från de som bor, arbetar eller går i skolan i Täby. Under fyra veckor i mars 2017 inkom 529 svar.

Hög turtäthet, tidseffektivt och nära till hållplatsen är kvaliteter som främst karaktäriserar de bästa platserna i Täby kommuns kollektivtrafik. Täby centrum och Roslags-Näsby fick flest markeringar som bra platser. De uppskattas främst som knutpunkter mellan olika kollektivtrafikslag med hög turtäthet och tidseffektivitet.

De svarande i enkäten efterfrågar främst högre turtäthet, fler direktlinjer och nya kopplingar både inom Täby och till andra kommuner och målpunkter. Täby centrum och bussterminal tillsammans med Täby kyrkby och Ullna strand fick flest platsmarkeringar med förslag om förbättringar. Där efterfrågas främst högre turtäthet och bättre kopplingar.