Spacescape deltar i arkitekttävling om Linköpings utbyggnad

Publicerad den

Linköping står inför en spännande utmaning att bygga ut stadskärnan och anlägga ett nytt resecentrum i och med det nationella beslutet om Ostlänken som skall börja byggas 2017. Eftersom Linköping redan idag är ett nav för regional pendling i Östergötland är kraven stora på att olika transportslag och resenärer ska kunna mötas. Förutom tåg, pendeltåg och buss kopplas även Linköpings flygplats ihop med det nya resecentrumet.

(mer …)