Oslo cykelstrategi antagen

Publicerad den

framsida

2013-2014 tog Spacescape fram Oslos nya cykelstrategi. Den har nu antagits av kommunfullmäktige. Man har också tagit fram en handlingsplan som i detalj beskriver vilka åtgärder som ska ske fram till 2025, bland annat ska man bygga 80 kilometer nya cykelvägar. Handlingsplanen är nu ute på remiss.