Urbana stråk i Stockholm

Publicerad den

Urbana stråk ripellino jernhusenSpacescape har tillsammans med White Arkitekter fått uppdraget av Stockholms stads stadsbyggnadskontor att genomföra en analys av möjligheterna att utveckla urbana stråk i ytterstaden. Det handlar om att se över hur vägar kan omvandlas till levande stadsgator samtidigt som park och naturtillgång tas tillvara och servicetillgången ökar. Arbetet kommer att pågå under hösten 2016