Planeringsverktyget Stadslivsindex ute nu!

Publicerad den

Vad skapar egentligen stadsliv? Och kan vi enkelt mäta och påverka stadslivet på en plats?

Idag släpps rapporten Levande stadsmiljöer och planeringsverktyget Stadslivsindex. På uppdrag av Jernhusen har Spacescape studerat 30 befintliga platser i citymiljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har 1 500 personer på platserna intervjuats om hur de upplever platsens stadsliv vilket har gett varje plats ett stadslivsbetyg.

Hur platserna används, ser ut och ligger i staden har också studerats. Bland annat har Spacescape observerat flöden och människor som stannar på platserna, omkringliggande täthet och anslutande stråk. Sambanden mellan stadslivsbetygen och de olika platskvaliteterna har sedan analyserats och de kvaliteter som påverkar hur levande en plats upplevs har identifierats. Baserat på sambandsanalyserna skapade vi sedan ett index.

Verktyget Stadslivsindex är en matris uppdelad i tre teman som vardera har ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är: Lätt att nå, Mycket att göra och Härligt att vara.

Den statistiska analysen visar tydligt att variabler relaterade till byggnadernas bottenvåningar har stor betydelse för om platsen upplevs som levande. Det handlar till exempel om fasadernas utformning, om förekomsten av uteserveringar och i vilken grad det finns publika verksamheter i bottenvåningarna. Totalt upptas nära hälften av indexets totalpoäng av variabler relaterade till hur byggnadernas bottenvåningar utformas. Bottenvåningarna är alltså avgörande för att skapa en levande stadsmiljö, och kanske det viktigaste verktyget när vi planerar en ny eller omvandlad stadsmiljö.

Se inslaget i SVT och läs mer om Jernhusens fortsatta arbete här!