Spacescape tar fram planprogram för Habo centrum!

Publicerad den

På uppdrag av Habo kommun inleder Spacescape, med stöd av Trivector, arbetet med ett planprogram för Habo centrum. Arbetet kommer att pågå under hösten och processen ska innehålla en visionsdialog med allmänheten, scenarioutveckling och konsekvensanalyser som ska leda fram till ett planprogram.

Habo centrum har idag en öppen och gles struktur som till stor del består av markparkering. Centrumbebyggelsen har detaljhandel, service och intilliggande offentliga platser som bl.a. samlar invånarna vid olika årliga evenemang. Syftet med planprogrammet är därför att åstadkomma en utveckling som stärker och utvecklar centrum, både som en lönsam handelsplats för näringsidkare och som en attraktiv mötesplats för boende.

Kontakt: Malin Dahlhielm malin.dahlhielm@spacescape.se