Slussen: Stadslivsanalys av fem förslag

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av staden analyserat och utvärderat de förslag som tagits fram av de fem arkitektkontoren Spacescape have analyzed the five new proposals for Slussen – the most complex urban space in Stockholm. (mer…)

Tätare Stockholm

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av RTK och SBK Stockholm analyserat förtätningspotentialen i den inre storstadsregionens stadskärnor och tyngdpunkter.  (mer…)

Uppsalabornas sociotopkarta

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Uppsala kommun gjort en sociotopkarta för Uppsala tätort.   (mer…)