Nytt uppdrag om att studera barns upplevda trygghet i trafiken

Publicerad den

Vilka konsekvenser får barns upplevda trafiktrygghet för deras rörelser i Malmö stad? Det ska Spacescape undersöka i ett nytt uppdrag genom att samla in kunskapsunderlag från barn och unga i tre stadsdelar i olika delar av Malmö. Syftet är skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som skapar otrygghet i trafiken.

Under hösten kommer studien innefatta en resedagbok och gåturer med barn och unga i förskoleklass upp till gymnasieålder.

För frågor om projektet kontakta Karin Lobo Lundgen karin.lundgren@spacescape.se