Levande stadsmiljöer i Almedalen!

Publicerad den

Spacescape och Alexander Ståhle kommer att vara i Almedalen i år igen. Denna gång kommer en stor ny studie om levande stadsmiljöer att lanseras tillsammans med Jernhusen på tisdagen i Arkitekturträdgården kl 17. Kl 13:20 diskuteras parkering och bostäder hos Naturskyddsföreningen. På onsdagen kl 11 presenteras forskning om framtidens städer tillsammans med Jönköpings kommun.

Parkering eller bostäder? 2/7 kl 13:20 på Donners Brasserie, Donners plats 3

Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning. Hur?  2/7 kl 14:15 i E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Hur kan stadsdelskärnor bidra till mångfald och trygghet? 2/7 kl 15:00 på Trappgränd 1

Levande stadsmiljö 2/7 kl 17:00 i Arkitekturträdgården

Så skapas attraktivt stadsliv i Stockholm 3/7 kl 08:15 på Restaurang Supper vid Burmeister

Framtidens städer 3/7 kl 11:00 på Strandvägen, H552

Vi ses!

Visbyborna vill se mer grönska och platser för umgänge i inre hamnen

Publicerad den

Hamnen ska vara en plats för reflektion. En
plats att stanna upp i, och på olika sätt få
besökaren att hitta den oas man själv vill ha.”
Man 60-69 år, boende Visby

Region Gotland har inlett planarbete med inre hamnen i Visby. Spacescape har agerat stöd under genomförandet och sammanställt resultatet från en bred dialog med allmänheten och berörda aktörer. Under tidig vinter 2019 genomfördes en öppen webbenkät via Region Gotlands hemsida, 50 platsintervjuer och 6 fokusgrupper på plats i Visby.

Idag finns många aktörer och näringar som är verksamma på platsen. De beskriver ett problem med trafiksituationen och att platsen domineras av parkeringsplatser. De och boende i Visby vill se fler ytor för umgänge, restauranger och utsikt men med en bevarad hamnkaraktär. Silobyggnaden får fortsatt gärna fungera som en klätterklubb men med fler aktiviteter och en caféverksamhet integrerat. En majoritet vill också se ett kallbadhus som är offentligt tillgängligt och svarar på den stora efterfrågan.

Läs hela rapporten här!

Kontakt: Karin Lundgren karin.lundgren@spacescape.se