Ny rapport om stadskvaliteter i fem tätorter i Skåne!

Publicerad den

På uppdrag av Region Skåne har Spacescape och Rambøll kartlagt värdeskapande stadskvaliteter i fem tätorter i Skåne: Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla.

Rapporten ger evidensbaserad kunskap om vilka stadskvaliteter som bidrar till attraktivitet. Den visar att en tillgänglig, tät, gåvänlig och rekreativ blandstad efterfrågas i samtliga tätorter. Här handlar det om att skapa närhet mellan funktioner i staden, både urbana och rekreativa, för att skapa de kvaliteter som genererar attraktivitet och tillväxt. De stadskvaliteter som skapar en attraktiv och blandad stad är i stor utsträckning även de kvaliteter som bidrar till en långsiktigt hållbar stad som gynnar bostad- och kontorsmarknaden, kommersiell service, handel, restauranger och invånare.

Läs hela rapporten här!
Se Spacescapes projektsida här!

Omnämnanden i media:
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/faktorerna-som-hojer-bostadspriser-och-hyror-28666
https://fastighetsnytt.se/2019/09/faktorerna-som-hojer-bostadspriser-och-hyror-mest-i-skane/
https://worldinproperty.se/article/rapport-detta-paaverkar-bopriset-i-skaane-21970
https://teknikdygnet.se/2019/09/27/vad-paverkar-priset-pa-bostader-ramboll-analyserar-sa-har/
https://www.svenskbyggtidning.se/2019/09/27/rapport-vad-paverkar-priset-pa-bostader/
https://branschaktuellt.se/byggindustrin/bostad/28260-vad-paverkar-priset-pa-bostader