Vi kommer med nyheter till Transportforum 2018!

Publicerad den

I januari kommer Spacescape till Transportforum i Linköping för att prata om de trafikmodeller som vi använder i stadsplanering. Vi kommer att presentera ny forskning och nya analysmodeller och massa nya projekt. Väl mött!

Prognoser av gångflöden i stadsplaner
Session 19 11_3 Renässans för världens äldsta sätt att förflytta sig
10 januari kl 15.30-17.00 i Spegelsalen
Föredragande:  Joel Hernbäck & Staffan Swartz
Presentation kan laddas ner här

Enkla indikatorer för trafik i stadsplaneringen
Session 50 4 Stadsplaneringens metodik
11 januari kl 9.00-10.30 i Studion
Föredragande: Tobias Nordström & Alexander Ståhle
Presentation kan laddas ner här

Marknaden vill ha walkability
Session 84 4_10 Kan minskad biltillgänglighet stimulera handel?
11 januari kl 14.0-15.30 i Operan
Föredragande: Alexander Ståhle
Presentation kan laddas ner här

Läs mer om Transportforum här!

God jul och Gott nytt år!!

Västerport nu ute på samråd!

Publicerad den

Varbergs kommun har tagit fram ett nytt planprogram för Västerport som tar tillvara nästan alla de idéer som team Spacescape levererade i det parallella uppdraget 2016 i vårt förslag ”Platser vid Havet”. Teamet bestod av Spacescape, Okidoki arkitekter, Sydväst arkitektur och landskap och Iterio trafikplanering. Vi gläds särskilt åt att de offentliga platser och målpunkter som vår analys identifierade som viktiga finns kvar, liksom betoningen på den mänskliga skalan.

Ett axplock av idéerna:

– Närheten till havet förstärks genom att förlänga gator rakt ner mot kajen med kvartersmått som knyter an till Varbergs egen skala

– En framsynt parkeringsstrategi föreslås uppmuntra hållbart resande med parkeringshus som kan samnyttjas för evenemang. Som grädde på moset blir att kvarteren slipper underbyggda garage och kan planteras med stora träd och varierad växtlighet

– Tydliga gårdsrum ger gott mikroklimat och förutsättningar för tillhörighet och socialt liv i ett vindpinat läge.

– Särskilt roligt att se att vårt koncept för ett lekfullt och intimt inre stråk kallat ”Barnens boulevard” lever kvar eftersom det var så uppskattat bland Varbergsborna i dialogen!

”Inre stråket går under arbetsnamnet ”Barnens boulevard”. Namnet ställer krav på att innehållet upplevs som lekfullt, trafiksäkert och tryggt. Skalan ska upplevas som mer intim och omhändertagen. Inre stråket är en färgstark och oöm miljö och fungerar som ett långt lekfullt bostadsstråk” (citat ur Planprogram för Västerport, samrådshandling).

Läs planprogrammet i sin helhet här!

Team Spacescapes förslag går att läsa mer om här!