Hur påverkar stadsbyggandet bilinnehavet?

Publicerad den

bilinnehav_nyhet

Spacescape har, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, undersökt vilka lägesfaktorer som påverkar bilinnehavet. I en regressionsanalys har mer än 200 olika variabler inom socioekonomi, trafikmiljö, tillgänglighet och bebyggelse testats mot bilinnehav i flerbostadshus i Stockholms stad. Fem statistiskt variabler har identifierats som förklarar bilinnehavet med ca 85 procent.

Läs mer om projektet här