Webbdialog – Bästa Platsen

Sedan 2011 har Spacescape arbetat med digitala dialogverktyg i stadsplaneringen. Vi har genomfört 18 st större webbdialoger i Sverige och Norge i samarbete med den digitala byrån On A Wednesday Afternoon. Vår första modell togs fram i samarbete med den amerikanska organisationen Project for Public Spaces (www.pps.org) vilka har stor erfarenhet av planeringsprocesser och så kallad ”placemaking”, det vill säga utvecklingsprocesser som utgår ifrån specifika platser. Spacescapes modell för webbaserad dialog har haft arbetsnamnet ”Bästa platsen”. Namnet har använts i nästan samtliga webb-dialoger då det fångar just det som förenar stadsplanerare och medborgare, nämligen att veta platsers kvaliteter och utvecklingsmöjligheter. Vi har också sett att det som värdefullt för medborgarna, att se alla andra medborgares synpunkter. Detta är också värdefullt för stadsplanerarna. Så Spacescapes modell har således inte bara varit ett webbverktyg, utan också en efterföljande analysrapport, som sammanställer alla inkomna synpunkter: Vem har tyckt till och om vad? Vilka kvaliteter uppskattas? Vad är viktigast att förbättra? Vilka är de populäraste platserna? Vilka platser borde förbättras? Analysrapporten har kunnat läggas in som en underlagsrapport till aktuell plan. Ofta är denna dialograpport en redovisning av både webbdialog och de övriga dialogaktiviteter som vi eller andra konsulter genomfört under planarbetet, så som exempelvis fokusgrupper, intervjuer eller samrådsmöten. Koordinering av webbdialog och platsdialog ger allra bäst förankring och underlag till planeringen. Spacescapes erfarenhet visar också på att marknadsföring av dialog behöver ske brett och i vissa fall riktat mot specifika grupper och i olika former av media för att nå en god spridning och mångfald bland deltagarna. Här har Spacescape en unik kompetens och erfarenhet genom de många genomförda dialogerna.

Genomförda webbdialoger

Bergen (1803 svar)

Örebro (1730 svar)

Här leker vi, Stockholm (1676 svar)

Täby grönplan (1025 svar)

Kista-Järva (907 svar)

Sollentuna (810 svar)

Täby stadskärna (716 svar)

Lidingö (605 svar)

Hagsätra-Rågsved (567 svar)

Täby kollektivtrafik (529 svar)

Skärholmen (476 svar)

Bergshamra (306 svar)

Täby Kyrkby (226 svar)

Hagalund (216 svar)

Lappskärsberget (212 svar)

Centralstationsområdet (170 svar)

Skånes Universitetssjukhus

Centrala Göteborg