AfterCovid.City Global Charter

Publicerad den

Placemaking Europe och Placemaking X har bjudit in världens ledande urbanister för att ta fram AfterCovid.City Global Charter. Alexander Ståhle från Spacescape är med i nätverket och har deltagit i detta arbete. Det framtagna dokumentet AfterCovid.City Global Charter beskriver den riktning och de steg som våra städer måste ta för att forma en hållbar framtid efter Covid-pandemin och utnyttja potentialen i det offentliga rummet. Nu finns möjligheten till radikal förbättring av våra stadsmiljöer. Dokumentet riktar sig till planerare, politiker, beslutsfattare och organisationer som arbetar för att förbättra våra städer och livsmiljöer  – socialt, miljömässigt, ekonomiskt och fysiskt.

Här kan du läsa mer.