Aktiv medborgadialog till Botkyrkas översiktsplan

Publicerad den

Just nu genomför Spacescape tillsammans med White en medborgardialog på uppdrag av Botkyrka kommun som underlag för den kommande översiktsplanen. Eftersom det rör sig om långsiktig planering är fokuset framåtblickande och kommunen vill bland annat veta vad som får invånare att bo kvar, och hur man vill att Botkyrka ska vara i framtiden.

Botkyrka är stort och består av många och vitt skilda områden – Vårsta, Tullinge, Tumba med flera. Dialogen genomförs på den digitala plattformen Placetoplan och är öppen för alla men för att verkligen fånga bredden av perspektiv har vi även arrangerat sex lokala träffar på centrala platser i olika stadsdelar.

I skrivande stund har 700 deltagare tillsammans lämnat över 2400 synpunkter. Gå gärna in och kolla vad som har sagts i dialogen.

För frågor, kontakta Vera Esaiasson.