Avesta stadsutvecklar och satsar på ny gata

Publicerad den

Avesta kommun har med stöd av Spacescape och Ax:son Johnson Stiftelsen under 2016-2018 tillsammans arbetat fram underlag till en visionär stadsplan för Avesta. Webbdialoger har genomförts med Avestaborna, röstning har skett på olika visioner och framtidsbilder, workshops har genomförts med tjänstepersoner och politiker. Det har utförts en utbyggnadsanalys och en analys av stadskärnas kvaliteter och möjligheter, och ett stadsbyggnadsprogram har tagits fram med en första skiss till stadsplan. Slutligen togs ett koncept fram till en ny gata centralt i Avesta – Företagargatan.

Nedan kan du läsa olika sammanställningar av arbetet, förslagen och de dialoger som genomförts med Avestaborna.

Bästa platsen
Bästa visionen
Dialograpport
Utbyggnadsanalys
Stadskärneanalys
Stadsbyggnadsprogram
Företagargatan
Högupplösta framtidsbilder