Barnens karta över lek i Stockholm

Publicerad den

Här leker vi2

Stockholms stad har tillsammans med Spacescape tagit fram en webbenkät där barn, ungdomar och lärare kan berätta vilka platser de använder för lek, naturupplevelser, undervisning eller idrott. På webbkartan kan du också se vilka områden som andra besöker och få tips om platser för utevistelse. Enkäten har hittills över 650 platsbeskrivningar som kan bli viktigt underlag för staden när de ska planera för barnen i ett växande Stockholm.

Se resultatet och hjälp oss hitta barns platser!