Behöver du trafikplanerare som kan stadsbyggnad och smarta gator?

Publicerad den

Spacescape har länge arbetat med trafikfrågor inom stadsbyggnad och stadsmiljöprojekt, oftast med fokus på stadsliv, gångtrafik och cykel. Allt från stora centralstationer, nya Slussen, nya Kiruna, Stockholm City, Oslos cykelstrategi, Linköpings trafikplan, Mobilitetsindex för Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet, Sundbybergs stadskärna till nu senast Smarta gator och Framtidsgator. Under 2022 startade Spacescape en trafikavdelning med trafikplanerarna Vera Esaiasson och Petter Streijffert samt seniorkonsulten Sten Sedin. Tillsammans har de erfarenhet av trafikplanering i alla skeden, från övergripande nivå ned till detaljerad gatuprojektering.

Vera Esaiasson är utbildad civilingenjör vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Vera kan detaljutformning av gator från sin tidigare erfarenhet som projektör. Projekten på Spacescape har ofta fokus på trafikstrategier och gatuomvandling ur ett socialt och mänskligt perspektiv, där dialog med medborgare är en viktig komponent. Vera har även skrivit en prisbelönt masteruppsats om sommargågator och fortsätter nu att arbeta med forskningsprojektet Framtidsgatan.

Petter Streijffert är utbildad vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Han har tidigare erfarenhet av allt från gatuomvandlingskoncept till kapacitets- och mobilitetsanalyser i både tidiga och senare planeringsskeden. Petter har deltagit i flertalet olika trafikplaneringsprojekt såväl på kommunal som nationell nivå samt i den privata sektorn. Petter är huvudsakligen specialiserad på trafikutformning med hänsyn till gatans funktion, användning och design samt flödes- och kapacitetsanalyser.

Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 40 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.

Behöver du en trafikplanerare i ditt projekt? Kontakta Petter Streijffert petter.streijffert@spacescape.se eller Vera Esaiasson vera.esaiasson@spacescape.se